BORSA İSTANBUL ÜRÜNLERİ

Borsa İstanbul A.Ş. Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Borsaya -tırımfnları

Borsa yatırım fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır.

BYF'ler bir endekse dayalı olarak çıkarılmakta ve baz aldığı endeks kapsamındaki menkul kıymetlere endeksteki ağırlıkları oranında yatırım yapmaktadır. Bu sayede örneğin BIST-30 endeksine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, endeksteki hisse senetlerini ayrı ayrı almak yerine BYF'ye yatırım yaparak sözkonusu endekse yatırım yapma imkanı bulmakta ve endeksin getirisinden yararlanabilmektedir.

Borsa yatırım fonları, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, yatırımcılardan toplanan nakit ile, baz alınan endeksteki menkul kıymetlerin satın alınmasıyla oluşturulan portföylerdir. BYF'ler, baz aldıkları endeksteki hisse senetleri ya da diğer enstrümanların (altın, tahvil, döviz vb.) getirisini yansıtmakta ve riskini taşımaktadır.

BYF'lerin temel özelliği, fon katılma belgelerinin hisse senetleri gibi Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görebilmesidir. Borsa yatırım fonu paylarının, aynen hisse senetleri gibi, Alternatif Menkul vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. Fon Pazarı'nda alınıp satılması mümkündür.