BORSA İSTANBUL ÜRÜNLERİ

Borsa İstanbul A.Ş. Sertifikalar

Varantlar

Sertifikalar, tıpkı varantlar gibi ihraçcıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla elde edilen fonlar ihraçcının mali sorumluluğu altındadır. Bu nedenle ihraçcının mali durumu, ödeme kabiliyeti, kredibilitesi gibi faktörlerin yatırım sırasında göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
Sertifikalar, varantlar ile büyük ölçüde aynı işlem kuralları ile işlem görüyor olmakla birlikte, bazı işlem kuralları sertifika türlerine göre farklılaşabilmektedir.

Sertifika Tanımı

Yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması durumunda alacak hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünlerdir.

Sertifika Türleri

Turbo Sertifika (Turbo Certificates)

Turbo Sertifika, dayanak varlık ya da dayanak göstergenin fiyatına bağlı olan ve sahibine dayanağın değeri ile sirkülerde belirtilen kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan bir geri ödeme talep etme hakkı sağlayan kaldıraçlı bir finansal üründür.
Turbo sertifikalar dayanak varlık işlem fiyatlarının yükseliş veya düşüş beklentisine göre fiyatlanacak şekilde yapılandırılması bakımından uzun ve kısa turbo sertifika olarak ikiye ayrılırlar.
Turbo Sertifikanın vadesi esnasında dayanak varlığın/göstergenin değeri önceden belirlenmiş bariyere ulaşırsa, ilgili Turbo Sertifika ihraçcı tarafından bir “artık değer” ödemesi yapılarak ve ya yapılmadan sona erdirilir (nakavt olur).

İskontolu Sertifika (Discount Certificates)

Yatırımcıya belirli bir dayanak varlığa ya da göstergeye cari piyasa değeri üzerinden belirli bir iskonto ile yatırım yapma imkanı sağlayan sermaye piyasası aracını ifade eder. Bu iskonto karşılığında yatırımcı dayanak varlığın veya göstergenin yukarı yöndeki performansının önceden tanımlanmış azami bir fiyatı/değeri aşan kısmından feragat eder.

Prim Ödeyen (Bonus) Sertifika (Bonus Certificates)

Primli sertifikalar dayanak varlığı almaktansa yatırımcıları sertifika almaya teşvik etmek amacıyla çıkartılan ve dayanağın fiyatı, önceden belirlenmiş bir fiyatın altına düşmedikçe vade tarihinde belirli bir fiyatı garanti eden sermaye piyasası aracıdır.

Endeks Sertifikası (Index Certificates)

Bir dayanak varlığın fiyatı ya da göstergenin değeri ile birebir ilişkili şekilde fiyatlanan ve dayanak göstergenin belirli bir dönüşüm oranı (1/100 gibi) ve/veya kur ile çarpılması sonucu bir geri ödeme tutarı talep etme hakkı sağlayan yapılandırılmış sermaye piyasası aracıdır.
Yukarıda belirtilen sertifika türlerinin tanımı genel anlamda yapılmış olup uygulamada ihraç edilen sertifikalar belirtilenlerden farklı tanımlamalara sahip olabilir ya da farklı özellikler taşıyabilir.
Söz konusu sertifikalara yatırım yaparken ihraçcı tarafından yayınlanan izahname ve sirkülerde ihracı yapılan sertifikalara ilişkin özellik ve risklere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.