BORSA İSTANBUL ÜRÜNLERİ

Borsa İstanbul A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler (SGMK)

SGmenkulkıymetler

Alternatif Menkul kanalıyla yatırımlarınızı daha az riskli sabit getirili menkul kıymetlerde de değerlendirme imkanına sahipsiniz. Alternatif Menkul, bu tarz menkul kıymetlerin hem ihracı sırasında hem de ikincil piyasada işlem yapmak istediğinizde yanınızdadır.

Alternatif Menkul, Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin ihraçları ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş.'de 2010 yılında yeni bir Pazar olarak açılan Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında da yatırımcılara aracılık edebilmektedir.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

Hazine bonosu ve devlet tahvillerinin genel ismi olan DİBS'ler, Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtiçi piyasada ihraç edilen borçlanma senetleridir. Hem ihraç sırasında hem de kesin alım satım pazarında Alternatif Menkul avantajlı koşullarla işlemlerinizi yapmanıza olanak sağlar.

Özel Sektör Tahvilleri

Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Son yıllarda şirketlerin finansman kaynağı açısından önemli bir alternatif haline gelirken yatırımcılar açısından da tercih edilen bir enstrüman halini almıştır. İhraçlar ve Borsa İstanbul A.Ş. 'nin kesin alım satım pazarında da işlemleriniz için Alternatif Menkul'ün size sunduğu imkanları kullanabilirsiniz.

Eurobond

İhracı yapan ülkenin veya kuruluşun borçlanma ihtiyacı sebebiyle kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillerdir. Eurobond işlemlerinizi Alternatif Menkul danışmanlığında gerçekleştirebilirsiniz.