SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

1. Serbest İşlem Platformu (Platform)’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin payların işlem görmektedir.

2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmakta, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmamakta, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacaktır.

3. SİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabilecektir.

4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK’nın Seri :VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür, ancak diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabiidir.

5. Şirket paylarının Platform’da işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform’da yapacağım yatırım ve üstlenilen risk nedeniyle uğranabilecek zararlardan SPK ve BİAŞ’nin sorumlu değildir.