SERMAYE PİYASALARI ASGARİ UNSUR VE RİSKLER

 

ÖNEMLİ DUYURU

Sermaye piyasası işlemleri, işlemin sonucunda kar etme ihtimalinin yanı sıra zarara uğrama riskini de beraberinde getirirler. Dolayısıyla işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve mali durumunuz ile sınırlarınızı göz önünde bulundurarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI

İşlemlere başlamadan önce lütfen beraber çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapacağınız işlemler için ruhsatı olduğunu kontrol ediniz. Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaya yetkili bankaların ve aracı kuruluşların isimlerini www.spk.gov.tr ve www.tspb.org.tr adresindeki internet adresinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

Beraber çalışacağınız aracı kuruluş ile akdedeceğiniz “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen noktaların yanı sıra aşağıdaki hususları da anlamanız çok önemlidir.

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun, borsaların ve takas odalarının düzenlediği tüm ilgili kural ve idari düzenlemeler, Aracı Kurumdaki hesabınız ile bu hesap üzerinden yapılan tüm işlemlere uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli risk oranlarına tabidirler. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketlerinden dolayı, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemin niteliğine göre aracı kuruluşlar vasıtasıyla yatırdığınız paranın tamamını veya bu paradan daha da fazlasını kaybedebilirsiniz.

3. Kredili menkul değer alım satımı (margin trading) ile açığa satış (short selling) gibi işlemlerin manivela etkisinden dolayı düşük sermayeli bir piyasada işlem yapmak hem avantajlı hem de dezavantajlı olarak görülebilir ki bu bakış açısına göre manivela etkisi, daha yüksek kazanç sağlayabileceği gibi kayıplara da yol açabilir.

4. Piyasalarda gerçekleştireceğiniz işlemler ile ilgili olarak aracı kuruluşun size ilettiği bilgiler ile verdiği tavsiyelerin eksik olabileceğini ve teyit edilmesini gerektiğini de göz önünde bulundurmalısınız.

5. Aracı kuruluşun yetkili personelinin Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımı ile ilgili olarak hazırladığı  teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye değişebileceği ve bu analizlerde kullanılan varsayımların gerçekleşmeme olasılığının mevcut olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir.

6. Döviz ile gerçekleştiren işlemlerde, yukarıda belirtilen risklerin yanı sıra kurlardaki oynamalardan dolayı Türk Lirası bazında zarar ile sonuçlanabilecek bir kur riski olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Yabancı sermayenin ve paranın tedavülünün serbest dolaşımı kısıtlanabilir veya ek ve/veya yeni vergiler uygulanabilir; alım satım işlemleri zamanında gerçekleştirilemeyebilir.

7. İşlemlere başlamadan önce ödemeniz gereken komisyon ve işlem ücretleri hususunda aracı kuruluşunuzdan bilgi alınız. Ücretlerin açıkça belirtilmemesi halinde ücretlerin nasıl hesaplanacağına dair örnekler de ihtiva eden yazılı bir beyanat talep etmelisiniz.

Bu Sermaye Piyasası İşlemleri Bildirim Formu, yatırımcıyı mevcut riskler konusunda genel olarak bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ancak Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımı ve uygulamaları ile ilgili işlemlerde oluşabilecek tüm rizikolara değinmemiş olabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tür bir yatırımda kullanmadan önce dikkatlice araştırma yapmanız gereklidir.