10 Yıllık Zaman Aşımına Uğrayacak Alacak ve Emanetleri Olan Hesap Sahiplerinin Listesi

 

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.  -   Yatırımcılarına Duyuru

“06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.”

Belirtilen kanun gereği on yıl içinde hareket görmemiş hesapların devri takip eden yılın Ocak ayında Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne devir edilecektir.  Hareketsiz hesapların listesi kurumumuzun  www.alternatifmenkul.com.tr  adresinde aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.2018 Yılında 10 Yıllık Zaman Aşımına Uğrayacak Alacak ve Emanetleri Olan Hesap Sahiplerinin Listesi

Yukarıdaki listede adı bulunan yatırımcılarımızın 31.12.2018 tarihine kadar kurumumuzun aşağıdaki adres ve telefonlarına başvuruda bulunulmasını rica ederiz.

2019 Yılında 10 Yıllık Zaman Aşımına Uğrayacak Alacak ve Emanetleri Olan Hesap Sahiplerinin Listesi

Yukarıdaki listede adı bulunan yatırımcılarımızın 31.12.2019 tarihine kadar kurumumuzun aşağıdaki adres ve telefonlarına başvuruda bulunulmasını rica ederiz. 

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adres : Cumhuriyet Cad. No:46 Kat:1 34367 Elmadağ Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 315 58 00 - 444 00 54