STRATEJİK ORTAKLIKLAR

Stratejik yada finansal ortaklıklar ortak olunan şirketlere finansman kaynağı olurken ortak olan kişi ve kurumlara da piyasalara alternatif yatırım fırsatları yaratmaktadır. Alternatif Menkul olarak stratejik ortaklıklara ilişkin hizmetlerimiz aşağıdaki konular halinde sıralanabilir.

  • StratejikortaklıkPotansiyel satın alma alternatiflerinin bulunması,
  • Potansiyel stratejik ortakların bulunması,
  • Şirket değerleme çalışmaları,
  • Satın alma sürecinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Yapılan ortaklıklardan - yatırımlardan çıkış stratejilerinin planması ve uygun zamanda gerçekleştirilmesi.