REYSAS GYO`NIN 2016 YILI 9 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET ZARARI 9.081.746 TL (2015/9 AYLIK: -54.876.900 TL) 01 Kasım 2016 06:59:34