REYSAS GYO`NIN 2016 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 131.380.940 TL (2015/12 AYLIK:141.544.207 TL) 02 Mart 2017 07:00:47