LUKS KADIFE`NIN 2016 YILI 12 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 13.805.879 TL (2015/12 AYLIK: 2.074.993 TL) 14 Mart 2017 06:58:18