LUKS KADIFE`NIN 2017 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 358.156 TL (2016/3 AYLIK: -1.515.558 TL) 10 Mayıs 2017 06:59:21