EGEPLAST`NIN 2017 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 5.638.897 TL (2016/3 AYLIK: 4.257.978 TL) 10 Mayıs 2017 06:59:28