ISIKLAR ENERJI`NIN 2017 YILI 3 AYLIK KONSOLIDE NET ZARARI 2.770.251 TL (2016/3 AYLIK: -11.631.967 TL) 11 Mayıs 2017 07:00:37