SPK TARAFINDAN IZAHNAME/IHRAC BELGESI ONAYLANAN HALKA ACIK ORTAKLIKLARIN PAY IHRACLARI - GENTAS 16 Haziran 2017 07:01:14

SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN TABLODA YER ALAN BILGILER ASAGIDA BULUNUYOR: ORTAKLIGIN UNVANI: GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S MEVCUT SERMAYE (TL): 101.650.000 YENI SERMAYE (TL): 110.000.000 BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI/KÂR PAYINDAN (TL): 8.350.000