SPK TARAFINDAN IZAHNAME/IHRAC BELGESI ONAYLANAN HALKA ACIK ORTAKLIKLARIN PAY IHRACLARI -BEYAZ FILO 10 Temmuz 2017 06:59:19

SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN TABLODA YER ALAN BILGILER ASAGIDA BULUNUYOR: ORTAKLIGIN UNVANI: BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. MEVCUT SERMAYE (TL): 36.250.000 YENI SERMAYE (TL): 45.312.500 BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI/KÂR PAYINDAN (TL): 9.062.500