SPK TARAFINDAN IZAHNAME/IHRAC BELGESI ONAYLANAN HALKA ACIK ORTAKLIKLARIN PAY IHRACLARI - VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM O 07 Ağustos 2017 06:59:16

SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN TABLODA YER ALAN BILGILER ASAGIDA BULUNUYOR: ORTAKLIGIN UNVANI: VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. MEVCUT SERMAYE (TL): 213.000.000 YENI SERMAYE (TL): 217.500.000 BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI/KÂR PAYINDAN (TL): 4.500.000