IZ TARIM`IN 2017 YILI 6 AYLIK KONSOLIDE NET ZARARI 521.446 TL (2016/6 AYLIK: -19.634 TL) 10 Ağustos 2017 07:00:20