SPK TARAFINDAN IZAHNAME/IHRAC BELGESI ONAYLANAN HALKA ACIK ORTAKLIKLARIN PAY IHRACLARI -VAKIF FINANSAL KIRALAMA 24 Ağustos 2017 06:59:09

SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN TABLODA YER ALAN BILGILER ASAGIDA BULUNUYOR: ORTAKLIGIN UNVANI: VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S MEVCUT SERMAYE (TL):87.000.000 YENI SERMAYE (TL): 109.000.000 BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI/KÂR PAYINDAN (TL): 22.000.000