VBTS KAPSAMINDA, UTPYA.E PAYLARINDA BUGUN SEANS BASINDAN 26 EKIM SEANS SONUNA KADAR BRUT TAKAS UYGULANACAK 12 Ekim 2017 06:59:00

KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA (KAP) YAYINLANAN BORSA ISTANBUL ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR: SERMAYE PIYASASI KURULU KARARI UYARINCA DEVREYE ALINAN VOLATILITE BAZLI TEDBIR SISTEMI (VBTS) KAPSAMINDA, UTPYA.E PAYLARINDA 12/10/2017 TARIHLI ISLEMLERDEN (SEANS BASINDAN) 26/10/2017 TARIHLI ISLEMLERE (SEANS SONUNA) KADAR BRUT TAKAS UYGULANACAKTIR. VBTS KAPSAMINDA 06/10/2017 TARIHINDEN (SEANS BASINDAN) ITIBAREN 20/10/2017 TARIHINE (SEANS SONUNA) KADAR ACIGA SATISA VE KREDILI ISLEMLERE KONU EDILEMEYECEGI DUYURULAN UTPYA.E PAYLARINDAKI ACIGA SATIS VE KREDILI ISLEM YASAGI, VBTS KAPSAMINDA GETIRILEN BRUT TAKAS UYGULAMASI ILE BIRLIKTE 26/10/2017 TARIHINE (SEANS SONUNA) KADAR DEVAM EDECEKTIR. NOT: VBTS KAPSAMINDA GETIRILEN TEDBIRLER; A, B, C, D GRUP DEGISIMI, PAZAR DEGISIMI VE DIGER NEDENLERLE UYGULANACAK OLAN ACIGA SATIS VE KREDILI ISLEM YASAKLARINDAN VE BRUT TAKAS UYGULAMASINDAN AYRI OLARAK DEGERLENDIRILMELIDIR.