RAY SIGORTA`NIN 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 10.415.889 TL (2016/9 AYLIK: 26.341.287 TL) 31 Ekim 2017 06:59:27