YUNSA`NIN 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 5.449.794 TL (2016/9 AYLIK: -11.720.975 TL) 06 Kasım 2017 06:58:18