TUPRAS`IN 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 3.318.187.000 TL (2016/9 AYLIK:990.299.000 TL) 09 Kasım 2017 06:58:34