ISIKLAR ENERJI`NIN 2017 YILI 9 AYLIK KONSOLIDE NET ZARARI 16.957 TL (2016/9 AYLIK:-14.008.365 TL) 10 Kasım 2017 06:58:37