SPK TARAFINDAN IZAHNAME/IHRAC BELGESI ONAYLANAN HALKA ACIK ORTAKLIKLARIN PAY IHRACLARI - BERA HOLDING 09 Şubat 2018 06:59:15

SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN TABLODA YER ALAN BILGILER ASAGIDA BULUNUYOR: ORTAKLIGIN UNVANI: BERA HOLDING A.S. MEVCUT SERMAYE (TL): 170.800.000 YENI SERMAYE (TL): 341.600.000 BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI /IC KAYNAKLARDAN (TL): 170.800.000